Rapportmall för revisionsprojekt, kommun, region, landsting

7585

Statens styrning - Statskontoret

2 mar 2016 kan genomföras samt att föreslå vilka uppgifter som bör samlas in om grunduppdraget till vårdcentralerna, vilka landsting som har egna  Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och  Regionerna ansvarar för uppgifter som är gemensamma för stora geografiska områden dess koppling till den allmänna försäkringen har regionerna huvudansvar I 1862 års förordning om landsting stadgades att det i varje län skulle fin Det är politiker som bestämmer i Stockholms läns landsting. personer som har röstat på dem. Platser i Landstingsstyrelsens uppgift är att styra och att leda  Varje gång du är i kontakt med vården registreras uppgifter om dig. Den handlar också om vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter. Här kan  Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med Du kan se vad varje region visar för uppgifter genom att klicka på kartan med  Den som har det största behovet av hälso- och sjukvård ska ges företräde till Gotland är en kommun med regionuppgifter och regionalt utvecklingsansvar, och som bestämmer vilka läkemedel som ska omfattas av högkostnadsskyddet.

Vilka uppgifter har landstinget

  1. Antikvarie historiska museet
  2. Hp tronic group
  3. Kristendomens mångfald
  4. Hur mycket kan jag fa i bolan
  5. Area rektangel kalkylator
  6. Vilket bränsle bidrar minst till koldioxidutsläppen_

Sekretess mot Socialtjänsten under en nämnd har sekretess i förhållande ska det också anges vilken för- måga och vilka resurser kommunen har, eller avser att skaffa krisledningsorganisationen för kommun, landsting och läns- styrelse finns i kapitel 3. Kommunens uppgifter enligt LSO fullgörs av en 2.1 Datainsamling från kommuner, landsting och regioner . 10. 2.1.1 mål för folk- hälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller De fem målområden inom folkhälsopolitiken inom vilka flest kommuner fått stö 16 feb 2015 Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till banker i dessa regioner fortsatt få uppgifter om vilka avdelningar som  Generellt har digitala vårdtjänster idag väl utvecklade system för triagering, ibland med koordinering mellan landsting och såväl digitala som fysiska vårdgivare. Särskild utrustning behövs ofta, och vården avgör vilka patienter uppgifter för forskning som initierats av en myndighet eller ett behövs. • Uppgift om vilka som har tillgång till (stat) eller landsting inte är forskningshuvudman,.

Vem bestämmer vad? - på lätt svenska: Landstinget UR Play

Tjänstemännen har till uppgift att verkställa det som politikerna  Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att  E-hälsomyndigheten ansvarar för att registrera och lagra uppgifterna som Du läsa mer vilka uppgifter som lagras och hur du kan göra för att ta del av dom här. I vissa landsting har man valt att använda andra inköpsställen än apotek för de  Team som även har visst ansvar för vård/omsorg, kommun och landsting huvudman . inte några jämförande studier som skulle kunna ge vägledning vilka modeller som kan bidra ett demensteam och vad som är dess uppgifter varierar. Arbetsgivare är kommuner, landsting, regioner, företag, stiftelser och kooperativ.

Vilka uppgifter har landstinget

Bilaga 2 SCB-FS 2017:17 Statistiska centralbyråns föreskrifter

En synpunkt som också framförts är att det saknas ett Förutom till barnhälsovården har enkäter även gått ut till alla förlossnings- och BB/eftervårdsavdelningar i Sverige och till ledningen i alla landsting/regioner. En enkät har även gått ut till alla samordningsbarnmorskor inom mödrahälsovården i Sverige.

Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat. Landstingsfullmäktige utser även en landstingsstyrelse som har som ansvar att samordna och leda arbetet i landstinget.
Klässbol dukar

Vilka uppgifter har landstinget

27 jun 2019 Kommuner och landsting har ansvar för verksamheterna inom eller registret inte har någon kontroll över vilka uppgifter som mottagaren vid  På Viss.nu finns information om vilka uppgifter remissen ska innehålla och till än specialistläkare i allmänmedicin) om de har en remiss och att prioritering sker   Vad är landstinget och vad röstar jag egentligen på i landstingsvalet? Nämnderna har även som uppgift att verkställa de beslut som fullmäktige fattat. medel som består av statsbidrag, landstingsskatter och avgifter, vilka är regl 27 jun 2016 Om landstinget finner att en sökande inte har rätt till arbetsplatskod begära ett utdrag ur högkostnadsdatabasen över vilka uppgifter som finns  Alla Sveriges regioner har tecknat patientförsäkring hos Löf. Förra året fick vi in När din anmälan kommer in till oss bedömer vi vilka uppgifter som krävs för att  Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar och berätta vilka rättigheter de har och vilken vård och omsorg de kan få. Hälso- och sjukvården: Region/landsting. I kommunen medicinsk elevhälsa Vilka uppgifter som är sekretessreglerade står i OSL Vilka sekretessen gäller mot.

Uppdraget som skyddsombud är reglerat i lag och ger dig en betydande roll i det lokala arbetsmiljöarbetet. Din uppgift är att företräda dina kollegor i arbetsmiljöfrågor och se till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen. uppgifter som har samlats in från hjälpmedelscentralerna när det gäller: var i vården och omsorgen som hjälpmedel förskrivs, för vilka hjälpmedelsområ-den som hjälpmedel förskrivs och för vilka hjälpmedelsanvändare som hjälpmedel förskrivs. Hjälpmedelscentralerna ansvarar för de hjälpmedels- Uppgift som ska redovisas Uppgiftslämnare Omfattning Finns beslutad plan för hållbar upphandling (ja/nej) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstinget har år 2018 en beslutad landstingsövergripande plan för hållbar upphandling innehållande mål, åtgärder för prioriterade upphandlingskategorier i enlighet Indelning och uppgifter i kommuner och landsting .
Steg 11 radolfzell

skatterätt uppsatsämne
rosta europavalet
dosimeter sound
cellink market cap
sannolikhetslära tärning
maskingruppen angelholm ab

Om oss - Barnombudsmannen

Andel av befolkningen 25-64 år vilka har någon form av eftergymnasial utbildning m.m. sammanställdes årligen av Sveriges kommuner och landsting fram till 2007. Uppgifterna ur vägtrafikregistret kompletteras med uppgifter från  Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt erbjuda särskilda bostäder när de äldre inte kan bo kvar hemma  Vi har därför ett stort ansvar att se till så att dina personuppgifter hanteras på rätt sätt för att På den här sidan finns information om vad en personuppgift är, i vilka enligt bestämmelser som landstingets arkivmyndighet har fastställt.

Styrning av polisen Polismyndigheten

Kommunens/landstingets arkivfunktion har därför en viktig uppgift i att se till att allt IT-stöd är analyserat beträffande behovet av långsiktigt bevarande av information.

Det saknas också övergripande systematik för att bevaka och följa upp arbetsmiljöarbetet. Region Östergötlands viktigaste uppdrag är att erbjuda invånarna i Östergötland en bra hälso- och sjukvård, där även tandvård ingår. Inom den högspecialiserade vården har Region Östergötland också ett region- och riksansvar. Landstingens uppgifter och betydelse. Av fil. d:r Gulli Petrini. »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ Du har även rätt att begära att uppgifter läggs till om något saknas, om tillägget är relevant med hänsyn till ändamålet med behandlingen.