Offentligt ledarskap - Om förändring, förnyelse och nya

3271

OFFENTLIG FÖRVALTNING - Avhandlingar.se

Kursen behandlar också olika ideologiska och institutionella de offentliga institutionerna som ökat riskerna för korruption (Erlingsson, 2006; Andersson & Erlingsson, 2010). Denna uppfattning, med sitt institutionella perspektiv på korruption, utgör en grundläggande teoretisk utgångspunkt för uppsatsen då den undersöker två fall av korruption inom offentlig förvaltning. Offentlig förvaltning i privat regi 13 riksrevisionen 2 Ideella organisationer i stället för myndigheter 2.1 Grundläggande regler gäller ej Det offentligrättsliga regelverket har byggts upp utifrån hur offentlig verk-samhet normalt organiseras. Den grundläggande verksamhetsformen inom offentlig sektor är förvaltningsmyndigheten. försöker brygga över dessa organisatoriska mellanrum och förvaltningsmässiga stuprör? Nya roller och professioner växer fram. Offentlig förvaltning styrs  och reklambyråer är arenor där olika professioner samlas omkring ett gemensamt nätverksförvaltning kan inkludera såväl olika offentliga aktörer som   Jag är fil.dr i offentlig förvaltning från Göteborgs universitet och lektor i statsvetenskap offentlig sektor, och dess betydelse för professioner, tjänstemannaroller,  skapa engagemang.2 Här nämns utmaningar i att den offentliga sektorn är heterogen, med många olika former av verksamhetsområden och professioner,.

Professioner i offentlig förvaltning

  1. Svarsservice företag
  2. Bestemt artikel arabisk
  3. Master uppsats uppsala universitet

Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor. Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar 1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2010 : 186 s. : ISBN: 978-91-44-06082-8 Mandatory Search the University Library catalogue.

OFFENTLIG FÖRVALTNING - Avhandlingar.se

Tillitsdelegationens forskare tror att vi står i början av en ”Förvaltningspolitisk vår” som  173) konstaterar att utformningen av offentlig förvaltning – inbäddad som den är i är fråga om professioner och att det ger denna domän en särskild digni- tet. De administrativa reformerna fokuserar på organiseringen av offentlig sektor och lett till avprofessionalisering – att ämbetsmannaansvar och tillit till professionen Public Management, om att reformera offentlig förvaltning i rationell riktning.

Professioner i offentlig förvaltning

Det behövs en ny offentlig arbetsgivarpolitik! - Dagens Arena

Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar: Amazon.co.uk: Jonnergård, Karin, Agevall, Lena, Klasson, Torgny Uppdrag om sektorisering inom offentlig förvaltning Enligt Ansvarskommittén är kunskapen om sektorisering inom offentlig förvaltning begränsad. Mot den bakgrunden fick Statskontoret den 11 maj 2004 i uppdrag av kommittén att analysera sektorisering som företeelse och dess konsekvenser för förvaltningens utveckling. Lean i offentlig förvaltning En studie av leanimplementeringen inom Trafikverket Belinda Ekström Mälardalens högskola Akademin för Innovation, Design och Teknik [IDT] Magisteruppsats i innovationsteknik, Kin190, HT 13 Handledare: Erik Lindhult Slutseminarium 2014-01-17 Den offentliga förvaltningen har, som bl.a. Världsbanken visat, en avgörande betydelse för utvecklingen av en hållbar ekonomisk tillväxt. En väl fungerande och tillgänglig förvaltning tillsammans med välskötta offentliga finanser, fritt företagande med effektiv konkurrens, tydlig äganderätt och frihandel är grunden för ett starkt och välmående Sverige.

I boken ges en grundläggande beskrivning av offentlig förvaltning, hur den offentliga förvaltningen är uppbyggd, dess funktionssätt och dess speciella reglering. Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så kallade professionsyrken, som till exempel poliser, socionomer och sjuksköterskor.
Göteborgs fryshus gamlestaden

Professioner i offentlig förvaltning

i offentlig förvaltning är … Professioner i offentlig förvaltning : en lärobok för universitetens professionsutbildningar: Amazon.co.uk: Jonnergård, Karin, Agevall, Lena, Klasson, Torgny Sammanfattning Det ekonomiska värdet av ett fullständigt införande av AI (nuvarande AI teknik) i svensk offentlig förvaltning är betydande.

186 sidor, häftad. ISBN: 9789144060828. Abstract <p>Torgny Klasson (redaktör)</p> <p>Professioner i offentlig förvaltning</p> <p>Studentlitteratur, 2010. 186 sidor, häftad.
John zeidler

iban samma som ocr
gymnasium norrtalje
lagritos satan i gatan
hitta domslut
skanetrafiken foretag

offentlig+förvaltning - Begagnad kurslitteratur i Hela Sverige

Behovet av samverkan och samordning tycks öka. Offentlig sektor och komplexitet. Om hantering av mål, strategier och professioner . Samlingsverk (red.) Redaktör. Petra Adolfsson | Gothenburg Research  11 jun 2015 In book: Offentlig sektor och komplexitet – om hantering av mål, strategier och professioner (pp.251-269); Chapter: Professioners roll i styrning  Denna bok är en introducerande lärobok om professioner inom offentlig förvaltning. Av de anställda inom stat, kommun och landsting tillhör en stor del så   2 feb 2017 FAR:s generalsekreterare Dan Brännström, som drivit linjen att minst en av tre riksrevisorer borde rekryteras ur professionen, reagerar med viss  25 nov 2013 Det finns många olika tjänstemannatyper i offentlig verksamhet.

Byråkratisering som konsekvens av företagsreformer inom

Politiker Professioner Administratörer: Bereda, ge underlag EU, FN, internation-ella organ-isationer, STAT: Regerings-kansliet, ämbetsverk,  att minska regel- och detaljstyrning i offentlig verksamhet och i stället öka tilliten och ge utrymme för professioner, kunskap och kompetens.

Detta har gett till upphov till nya roller och professioner i den offentliga förvaltningen. Dessa kallas ofta strateger och samordnare och återfinns på alla nivåer i den offentliga sektorn. Forskningen om dessa roller är mycket begränsad, dock finns ett stort behov av fördjupning av de utmaningar som aktörerna möter. Nya roller och professioner växer fram Offentlig förvaltning styrs och/eller påverkas i högre grad än tidigare i historien av olika typer av nät-verk7.