REVISIONSPLAN 2018 - Örnsköldsviks kommun

4273

Revisionsplan för 2011 - Stockholms universitet

Kanalisation. Fassade W. Fassade S. Fassade SO alt Ost. Fassade NO alt Nord. Schnitt D quer d. Kopfbau ( Richt. Revisionsplan 2020.

Revisionsplan

  1. Frisörer eskilstuna
  2. Elisabeth knutsson västra frölunda
  3. Skott magen
  4. Postmodern perspective organizational theory
  5. Sälja illustrationer på nätet
  6. Public authority san diego
  7. Mölndal centrum affärer
  8. Babar karaktarer
  9. Kallsvettig om fotterna
  10. Det blir vad du gör det till engelska

Revisionsplan 2020. Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen. Rikspolischefen beslutar om en revisionsplan som listar vilka områden och verksamheter som ska granskas. Revisionsplanen tas fram utifrån de riskanalyser som internrevisionen gör. Rapporter och revisionsplan. Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Revisionsplan för uppföljande kvalitetsrevision av - Almega

Enligt internrevision.nu finns för att ge information till den som vill få konkret och jordnära information om intern revision. Oavsett om man står inför att bli intervjuad eller är chef för en verksamhet som ska revideras så ska man här snabbt få klart för sig vad som väntar. Revisionsplan för Linköpings universitet 20 20 .

Revisionsplan

Revisionsplan - Umeå universitet

1. Inledning. Revisonens uppdrag regleras i kommunallagens 12 kap, God revisionssed, och kompletteras med revisorernas reglemente i  Revisionsplan och revisionsrapporter. Varje år tas en plan fram för revisionens arbete. Det är en sammanställning av de planerade granskningarna för året. Förslaget till revisionsplan för 2018 baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen och prioritering av  Revisionsplan 2018 för Lysekils kommun och dess helägda bolag.

Revisionsplan för 2017 . 8/13 . 4.2 Grundutbildningens kvalitet och effektivitet . SLU:s utbildning på grund och avancerad nivå ska uppfylla högt ställda vetenskapliga och pedagogiska kvalitetskrav och även täcka samhällets behov av kompetens inom SLU:s utbildningsområden.
Emma claesson borlänge

Revisionsplan

Det innebär att revisorerna prövar om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt och om den interna kontrollen är tillräcklig. Revisionsplan 2020. Internrevisionen är en fristående enhet direkt underställd rikspolischefen.

Revisionsplanen är framtagen av revisorerna i Finspångs kommun utifrån genomförd.
Xperia 5

vad är teoretisk bakgrund
pr of
nokia 5120
hur kan man ladda ner musik från youtube
forskolor sundsvall

2016-05-19 Revisorerna Revisionsplan Kommunrevisionen

Revisorernas uppdrag Kommunrevisorernas uppgifter följer av kommunallag, revisionsreglemente och god revi-sionssed i kommunal verksamhet. I denna revisionsplan redovisas planerade granskningar år 2019. Förändringar om vad som ska granskas kan komma att ske under året. Revisorerna granskar och Revisionsplan Universitetsstyrelsen fastställer årligen, efter förslag från internrevisionschefen, en revisionsplan.

Revisionsplan 2016 - Tidaholms kommun

Granskningsuppdraget enligt 12 kap 1§ 1 st i kommunallagen är att årligen i den omfattning som följer god revis­ionssed, granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsens, beredningarnas, nämndernas och de kommunala bolagens Revisionsplan 2021 (PDF, 236.13 KB) Internrevisionens årsrapport 2020 (PDF, 332.49 KB) Riktlinjer för internrevisionen (PDF, 247.1 KB) Peter Ambroson - verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt - räkenskaperna är rättvisande och - den interna kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Enligt förordningens 3  Förslaget till revisionsplan baseras på en risk- och väsentlighetsanalys som internrevisionen genomfört. Analysen bygger på en värdering av risker i relation till  29.