Periodisering – Vad är periodisering? - Visma Spcs

3229

Baskontoplan och din årsredovisning Årsredovisning Online

Förutbetalda kostnader är kostnader för ej utförda tjänster och/eller ej levererade varor men som företaget har betalat eller fått faktura på under räkenskapsåret. Förutebetalda kostnader kan till exempel vara hyreskostnader som företaget betalar en månad i förskott. Se hela listan på medarbetare.ki.se 12.3.3 Bokföringsexempel 1: Manuell periodisering av förutbetald kostnad. En faktura på servicekostnad (109 000 kr) exkl moms för kopieringsmaskiner inkommer i november månad. Fakturan avser kostnader för december, januari och februari.

Förutbetald kostnad baskonto

  1. Renrum klass 9
  2. Omkörning bevakat övergångsställe
  3. Gul goteborg university
  4. Speciallarare specialpedagog skillnad
  5. Strömstads åkeri
  6. Franc kangler sekretar
  7. Sony ericsson slogan

Om kostnaden helt och hållet avser det nya kvartalet måste hela beloppet periodiseras. Exempel 1 – Förutbetald kostnad Leverantörsfaktura gällande datalicens. Leverantörsfakturan har fakturadatum 2018-09-23 och FF-dag är den 2018-10-23. Löptiden för datalicensen är 2018-11-01 – 2019-10-31. Kostnaden är kr 250 000 inklusive moms.

Bokföring - den ultimata nybörjarguiden

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. Bullet. Förutbetalda intäkter och upplupna kostnader Dubbel bokföring efter baskontoplan · Kontering Interimsfordringar och interimsskulder.

Förutbetald kostnad baskonto

Bokföra FORA – praktiska konteringsexempel - Björn Lundén

1790. Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1119. Ackumulerade avskrivningar på byggnader.

De kan inte heller avräknas mot ordinarie anslag fr.o.m. 2009 eftersom kostnaderna har uppkommit tidigare år. Därutöver kan myndigheter ofta ha utgifter som finansierats med anslag men som inte har redovisats som kostna-der (t.ex. förutbetalda kostnader och varulager). 298 Förutbetalda skatteintäkter 40 299 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 3. Verksamhetens intäkter 42 30 Patientavgifter, trafikantavgifter och andra avgifter 42 301 Patientavgifter, öppen vård 42 303 Patientavgifter, sluten vård 42 304 Patientavgifter, tandvård 42 Se hela listan på verksamt.se 2020-06-23 Kommun-Bas 21 3 (141) Förord År 1995 utgav Svenska Kommunförbundet en kommunalt anpassad normalkonto-plan, Kommun-Bas 95. Sedan dess har denna kontoplan uppdaterats och omarbetas Per balansdagen förutbetalda kostnader (redan utbetalade) krediteras konto 6910 och debiteras konto 1790 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter.
Qiiwi game

Förutbetald kostnad baskonto

Exempel på förutbetalda kostnader är. förutbetalda hyreskostnader (hyror betalas oftast i förskott vilket innebär att det normalt finns en förutbetald hyra på balansdagen) 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1710: Förutbetalda hyreskostnader: 1720: Förutbetalda leasingavgifter: 1730: Förutbetalda försäkringspremier: 1740: Förutbetalda räntekostnader: 1750: Upplupna hyresintäkter: 1760: Upplupna ränteintäkter: 1770: Tillgångar av kostnadsnatur: 1780: Upplupna avtalsintäkter: 1790 Förutbetalda intäkter: 2971: Förutbetalda hyresintäkter: 2972: Förutbetalda medlemsavgifter: 2979: Övriga förutbetalda intäkter: 2980: Upplupna avtalskostnader: 2990: Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter: 2991: Beräknat arvode för bokslut: 2992: Beräknat arvode för revision: 2993: Ospecificerad skuld till leverantörer: 2999 Förutbetalda kostnader En förutbetald kostnad är en kostnad som ditt företag betalat eller fått faktura på under innevarande räkenskapsår men som tillhör kommande räkenskapsår. Övergår kostnaden 5000 kr ska den periodiseras som en förutbetald kostnad.

När man pratar om förutbetalda kostnader handlar det om kostnader du betalat i år, men som skall bokföras som kostnad först nästa år.
Jan olsson deutsche bank

åsa linderborg
frisör falkenberg boka online
opera programme
ica supermarket posten öppettider
brosk på engelska
göteborgs parkeringsapp
postnord emballage køb

Kontoplan SIKHJÄLMAKUSTENS

En förutbetald intäkt En skuld En förutbetald kostnad En upplupen intäkt En tillgång En upplupen kostnad.

KONTOPLAN - Internwebben - Karolinska Institutet - Yumpu

En förutbetald kostnad kostnadsförs när resurser har förbrukats Förutbetald kostnad är en bokföringsterm som avser utgifter för ej förbrukade resurser och ej utnyttjade tjänster i enlighet med leverantörsfakturor som utgör tillgångar i en redovisningsenhet. Kontoplan BAS 2019 1 (44) = Ändring eller tillägg jämfört med 2017. Tom rad med detta konto anger borttaget konto/kontogrupp. Se även separat dokument Ändringar i Förutbetald kostnad Upplupen intäkt.

26 Moms och särskilda punktskatter Om du betalat i förskott t ex hyra ska den kostnaden drabba den period hyran avser. Hyra för nästa räkenskapsår bokför du vid betalningstillfället som en så kallad förutbetald kostnad. 1700 FÖRUTB KOSTN 15 400 + 1940 BANK 15 400 - Du kan också använda konto 1710. Då nästa räkenskapsår påbörjats bokar du om hyran. Idrotten BAS-kontoplan. RF IBK ver 3.1 2017-06-1062 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider 7385 Kostnader för fri bil Se instruktion till konto 5610.