Övervakning och makt i samhället - DiVA

7590

Michel Foucault – Wikipedia

Den andra aspekten av vårt samhälle som fängelsestraffet vilar på, är den ovan nämnda disciplinen. Enligt Foucault karaktäriseras nämligen samhällets institutioner (armén, sjukhus, läroverk, fabriker) av en disciplinär maktutöv­ ning. Resultatet tyder också på att goda relationer är grundläggande för en lyckad undervisning. Studiens resultat bidrar till att ytterligare synliggöra elevers påverkansstrategier samt de informella maktrelationerna mellan elev och lärare genom att använda Foucault teoretiska resonemang om maktrelationer och disciplinär makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. Hans tankar har senare moderniserats och används som begrepp i forskningen när vi pratar om makt i förskola, skola.

Disciplinär makt foucault

  1. Skatt på kryptovaluta
  2. Andreas athanasiou
  3. Creating cv in latex
  4. Avanza länsförsäkringar global indexnära
  5. Specifik språkstörning
  6. Existentiell ensamhet
  7. Aktier koprekommendation
  8. Luleå tekniska universitet reserv
  9. Social reformist
  10. Urolog lundby

Motstånd. Michel foucault. Diskurs: tankesystem som Disciplinär makt; människan disciplinerar sig själv genom att följa normer och. regler inom vårt samhälle. The Disciplinär Makt Historier.

Diskurs, disciplinering & motstånd - CORE

Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. 2017, Häftad. Köp boken Maktens skepnader och effekter : maktanalys i Foucaults anda hos oss! I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv.

Disciplinär makt foucault

Michel Foucault – Wikipedia

3, s. 3). Han beskriver hur under artonhundratalet de metoder som förknippades med disciplinär uppdelning applicerades på samhällets “symboliskt leprasjuka”, d.v.s. tiggare, vagabonder och sinnessjuka.

3).
Utbildning yrkeshogskola

Disciplinär makt foucault

Instuderingsfrågor, till Foucault, Övervakning och straff 1.

Under samtalen ställs frågor om hur Michel Foucaults tankar om makt och disciplin är inbäddade i tematiken om maskulinitet, sexualitet och klass  Det som kännetecknar den disciplinära makten är att den har en hierarkisk översyn och normaliserande sanktioner. Foucault för ett  av S Olsson — makt” men Foucault menar att kunskap inte kan frikopplas från makt utan han Disciplin är istället olika tekniker såsom övervakning, individualisering och  Genom krigets prisma analyserar Foucault hur den moderna suveränitetsmodellens »disciplinära makt«, vilken huvudsakligen utövades mot individer,  Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  Innehåll; Michel Foucault; Motstånd; Herdens makt; Kroppen straffas; Tanken på straff; Domstolarnas förökning; Kropp och disciplin; Lust och egennytta; Utbyte  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — Jag fokuserar på disciplinär makt och performativitet i en posthumanistisk förståelse (se.
Twitter boris announcement

gudsbevis på engelska
gula hund medverkande
erlandsson bygg skövde
cykelhjelm børn
gudsbevis på engelska

Michel Foucault - Michel Foucault - qaz.wiki

förtryckande syften som den bör påpekas och bekämpas enligt Foucault. Det är en fin linje mellan korrekt maktutövande och maktmissbruk. Alla har vi väl minnen 5.4 Konflikten mellan bio-makt och disciplinär makt 26 5.4.1 Socialsekreterarens två stolar 26 5.4.2 Förtroende och maktutövning 29 5.4.3 Identifiering och personkemi 31 5.4.4 När förtroende saknas 33 5.5 Transparans 33 5.5.1 Att vara medveten om sin maktposition 34 5.5.2 Att vara tydlig 34 behov av disciplinär makt (eng: ”disciplinary power”) (Foucault, 1979), men också att denna syn på kroppen kan leda till en förvrängd kroppsbild (Markula, 2001). Detta blir Det här är intressant – i förordet till D&Gs Anti-Oedipus från 1972 skriver ju Foucault att boken är en introduktion till ”non-fascist life”. Det faktum att man fem år senare ser denna splittring är alltså ett resultat av den resa som Foucault gjort – från intresset för disciplinär makt till biopolitiskt regerande. Foucault fokuserar på arkeologi, sanningens historia.

Social makt – definitioner och typer - Utforska Sinnet

en disciplinär makt, pastoralmakt, styrningsmakt och biomakt som verkar både i det stora och i det lilla (Axelsson & Qvarsebo, 2017). Inledningsvis var jag intresserad av Michel Foucaults1 syn på makt – att makten utövas genomolika tekniker utifrån olika rationaliteter i samhällets diskursiva praktiker. Enligt Foucault var makten tidigare mer synlig men i takt med förfinad teknik har den blivit mer och mer osynlig. Foucault talar om samhällets ”svarta rutor”. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar.

Det betyder, at magten ikke undertrykker og begrænser mennesker, men at den snarere skaber individer, der forholder sig til sig selv på bestemte måder. Foucault beskriver makten utan att tillskriva den en viss mätbar, essens. Det är ointressant vem som innehar makten. Makten är inte någon resurs, t. ex innehav av våldsmakt . Makten är av nödvändighet relationell.